Dİgər ödənİşlər

HÖP infrastrukturu vasitəsilə icbari sığorta ödənişlərinin, ipoteka krediti ödənişlərinin, ləğv prosesində olan bankların kredit ödənişlərinin nağd formada və nağdsız qaydada həyata keçirilməsi mümkündür.