Sorğular

Azərbaycan Mərkəzi Bankında yerinə yetirilən imic araşdırması üzrə sorğu

1. AMB-nin fəaliyyəti haqqında məlumatları daha çox hansı mənbələrdən əldə edirsiniz?

2. AMB-nin hansı funksiyalarını tanıyırsınız? (qeyd edin)

3. AMB-nin özünün siyasəti və fəaliyyəti ilə bağlı ictimai maraq kəsb edən məlumatları yayımlamasını nə dərəcədə qənaətbəxş hesab edirsiniz?

4. AMB-nin siyasətinin və fəaliyətinin səmərəliliyini necə qiymətləndirirsiniz?