Sorğular

Mərkəzi Bankın statistik məlumat bazasının qiymətləndirilməsi

1. Mərkəzi Bankın istifadəçilərə təqdim etdiyi statistik məlumat dəqiq və keyfiyyətlidir

2. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi məlumatın əhatəliyi və dərinliyi istifadəçi ehtiyaclarını tamamilə ödəyir

3. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi statistik məlumat aktualdır və məzmunu dəyişən şəraitə uyğun çevik yenilənir, gündəlik işimdə faydalıdır

4. Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi statistik məlumat əlyetərlidir

5. Mərkəzi Bank tərəfindən statistik məlumatın təqdim edilmə formatı istifadəçi üçün rahat və əlverişlidir